Coaching

‘ Conèixer-se a si mateix significa saber quin és el pas següent’
Bert Hellinger

Coaching

El coaching és una metodologia que ens apropa a la consecució dels nostres objectius que permet el desenvolupament personal i professional de nostres mateixos. Mitjançant una relació professional, el coach guia al client per obtenir uns millors resultats, experimentant un major grau de benestar, serenitat i plenitud.

El coaching està enfocat a:

• prendre consciència, detectant els obstacles i les autolimitacions que impedeixen ser un mateix
• optimitzar les habilitats ja existents a la persona
• exercitar noves pràctiques que generin petits canvis transformadors

A Beecome realitzem un acompanyament individual en el temps guiant a la persona perquè es converteixi en la millor versió de si mateix. Entrenem les emocions a través de la conversa, l’aprenentatge i l’adopció de noves rutines.

Ajudem a trobar respostes o, millor encara, a trobar preguntes que ampliïn la visió del món i les seves possibilitats.

‘ És la pregunta que ens impulsa. És la pregunta que t’ha portat aquí’. – Matrix

img-grafico_coaching

Metodologia

Abans d’iniciar qualsevol procés de coaching, s’estableix una trobada de presentació on s’observen les necessitats de cadascú i es comenten els temes a tractar des de la presa de consciència. Un cop aquí, s’estableixen quins són els objectius que es volen obtenir, cap a on es vol arribar. S’inicia el procés treballant aquelles àrees que s’han detectat prèviament que es volen millorar, integrant noves rutines o accions. Després del procés de treball es realitza una avaluació contemplant la situació actual respecte a la inicial.

Cada procés individual de coaching té una durada d’entre 6 i 12 sessions amb una durada d’1 hora aproximadament. Les sessions es poden fer de manera presencial o via skype. Abans d’iniciar qualsevol procés, es realitza una primera trobada explicativa de tota la metodologia de forma gratuïta.

El procés de coaching d’equips o business coaching requereix una metodologia diferent que serà estudiada per a cada cas segons objectius de l’empresa o equip.