Training

‘El talent guanya partits, però el treball en equip i la intel·ligència guanya campionats’
Michael Jordan

Training

L’entrenament emocional i comunicatiu també el desenvolupem a través de tallers que facilitin l’obtenció dels millors resultats en l’àmbit corporatiu. El nostre enfocament es dirigeix ​a entrenar la capacitat de lideratge, comunicació i gestió d’equips així com la potenciació de les competències estratègiques de cada persona que incideixi en els resultats de l’empresa.

Valorem i estudiem l’actitud, la satisfacció i les relacions de les persones que treballen juntes obtenint una fotografia dels punts febles i forts de la companyia. D’aquesta manera ens enfoquem en les àrees de millora per fer present tot el potencial humà.

Els tallers o workshops ajuden a detectar els límits i obstacles tant individuals com de treball en equip. L’objectiu és millorar les habilitats en benefici d’uns millors resultats a nivell global.

Especialitat en comunicació

Gairebé qualsevol cosa que fem a la vida, i per tant a l’empresa, és una conversa: des d’una negociació, una venda, una reunió o una relació.

És per això pel que l’èxit a la nostra vida i a l’empresa és proporcional a les nostres capacitats comunicatives. Saber entendre l’altre i fer-nos entendre és una art que cal treballar, incorporant o canviant estratègies per acostar-nos a l’excel·lència.